Реплики

Animated GIF  - Find & Share on GIPHY

Јелена: „Кај нас у Драчево нокти се религија!“

Миле: „Мајка ми ми остави аманет: Миле, Миленце моје, ти има да бидеш министер!“

Коста „Па што, забораив, директор сум.“

Коста: „Види жена ми работи тука па не е исклучено некогаш сексуално да ја вознемирам.“

Марио: „Буда нам помози!“

Марио: „Ах мушкарци, све су то гадна створења мицко моја.“

Виш инспектор Томе: „Ќе однесиш едно кафе ќе речиш за Томе е тоа и готово.“

Тони: „Не сум совршен, еве уште јадам бел шеќер!“